Aktualności

    

Fakty o GIT:

W kilku zdaniach opisujemy fakty i obalamy mity

  • prowadzimy ponad 70 grup w 40 placówkach.

  • ponad 1500 dzieci jest GIT

  • 50% GIT zawodników to dziewczynki

  • każdego roku o 45% jest więcej GIT Zawodników

  • GIT to największa w Europie firma szkoląca dzieci z Parkour

  • 70% rodziców potwierdza wzrost sprawności fizycznej ich dzieci

  • 90% dzieci zmieniło swoje nawyki żywieniowe

    

Małe co nieco na temat zajęć GIT

Poznajmy zajęcia GIT Parkour oraz GIT Dance

    

W GIT najważniejsze są:

Bezpieczne zajęcia
Profesjonalna kadra
Zdrowe odżywianie
Aktywność sportowa
Zdobywanie wiedzy
Wspólne przygody
Nowi przyjaciele

SKLEP

Każdy z naszych Zawodników jest dumny z tego, że jest GIT!